Poniky

17.10.2016 o 9.00 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
v Kultúrnom dome v Ponickej Lehôtke

Modlitebné stíšenie začína o 8.30 hod.

Prednáška PhDr. Ľudmily Michalkovej, PhD. – Hudba v službách Božích

Banská Bystrica

26.9.2016 o 16.00 hod.
Stretnutie kňazov Zvolenského seniorátu
spojené s posedením pri guľáši
gulas

Vydrovská dolina

24.9.2016
Seniorálne turistické stretnutie

plagatECDZV

Békešská Čaba / Budapešť

6.-8.7.2016
V. evanjelické cirkevné dni
X. stretnutie kresťanov

plagatECDZV

Ďalšie informácie

Videopozvánka

Mýto pod Ďumbierom

23.6.2016 o 17.00 hod.

Zasadnutie seniorálneho presbyterstva

Badín

19.6.2016 o 10.00 hod.
Slávnostné služby Božie a posviacka nového zborového domu

Posviacka - Badín 

Horná Mičiná

18.6.2016 o 9.00 hod.
Seniorálny futbalový pohár
 Futbal II

Mýto pod Ďumbierom

13.6.2016 o 9.00 hod.

Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Očová

21.5.2016 o 9.00 hod.

Seniorálne stretnutie detí

Seniorátne stretnutie detí - Plagát-page-001

Banská Bystrica

13.5.2016 o 18.00 hod.
Piesňový recitál sólistov zürišskej opery

Recital