Šalková

13.1.2020 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.

Zvolen

9.1.2020 o 17.00 hod.
Seniorálne presbyterstvo Zvolenského seniorátu

Žiar nad Hronom

16.12.2019 o 9.30 hod.
Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu a ich rodiny
Chrám Boží Žiar nad Hronom

Communion-Cross-with-Jesus

Ostrá Lúka

Zvolenská Slatina

Brezno

Zvolen

Dobrá Niva

23.11.2019 o 9.30 hod.
Seniorálne stretnutie presbyterov Zvolenského seniorátu

s účasťou dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu
Mgr. Jána Hroboňa,

ktorý sa prihovorí s prednáškou
zameranou na prácu presbyterov v cirkevných zboroch.

Horná Mičiná

11.11.2019 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Diskusia
s kandidátom na seniorálneho dozorcu Vratkom Strmeňom, BA

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.
v sále obecného úradu, kde bude pokračovať
úvodná pobožnosť a rokovanie.

Banská Bystrica