Radvaň

Zmena termínu
Seniorálneho konventu Zvolenského seniorátu
v evanjelickom kostole v Radvani

Vyjadrenie predsedníctva seniorátu

Hrochoť

9.3.2020 o 9.30 hod.
Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu a ich rodiny


Communion-Cross-with-Jesus

Banská Bystrica

2.3.2020 o 17.00 hod.
Zasadnutie
Seniorálneho presbyterstva Zvolenského seniorátu

Banská Bystrica

2.3.2020 o 16.00 hod.
Zasadnutie
Kandidačnej porady Zvolenského seniorátu

Hronsek

17.2.2020 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.

Šalková

13.1.2020 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.

Zvolen

9.1.2020 o 17.00 hod.
Seniorálne presbyterstvo Zvolenského seniorátu

Žiar nad Hronom

16.12.2019 o 9.30 hod.
Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu a ich rodiny
Chrám Boží Žiar nad Hronom

Communion-Cross-with-Jesus

Ostrá Lúka

Zvolenská Slatina