Banská Bystrica

Banská Bystrica

Zvolen

Zo VI. evanjelických cirkevných dní 2018

Z ďalších programov na VI. ECD

 

 

Zvolen – VI. Evanjelické cirkevné dni

Zvolen

19.6.2018 o 18.00 hod.
Úvod seniorálnych presbyterov
v chráme Božom a
zasadnutie seniorálneho presbyterstva
v zborovej miestnosti cirkevného zboru

Očová

11.6.2018 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška: PaedDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, PhD.

Potreba kresťanstva ako hodnotového princípu v európskom Slovensku

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.
v zborovej miestnosti, kde bude pokračovať
úvodná pobožnosť a rokovanie.

Banská Bystrica

4.6.2018 o 10.00 hod.
Školenie GDPR

Banská Bystrica

Nové na ZVS.SK

Bulletiny zo seniorálnych konventov nájdete na tejto adrese:

Bulletin ZVS

Banská Bystrica

20.4.2018 o 9.30 hod.
Biblická olympiáda
seniorálne kolo v budove EGBB
(Skuteckého 5, Banská Bystrica)

Nepomenované 1