Zvolen

14.1.2019 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.
v zborovej miestnosti, kde bude pokračovať
úvodná pobožnosť a rokovanie.

Ostrá Lúka

Ľubietová

Zvolen

Slovenská Ľupča

10.12.2018 o 9.30 hod.
Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu a ich rodiny

Communion-Cross-with-Jesus

Zvolenská Slatina

2.12.2018 o 15.00 hod.
Seniorálna prehliadka spevokolov a kresťanského umenia
 Zvolenského seniorátu

Banská Bystrica

Banská Bystrica

12.11.2018 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška: Mgr. Radim Pačmár
Ján Kvačala v kontexte dobovej slovenskej historiografie reformácie

Horná Mičiná

10.11.2018 od 8.00 hod.
Kantorský kurz s MgA. Jankom Siromom, PhD.

Individuálne praktické organové cvičenia počas celého dňa

Žiar nad Hronom