Očová

Banská Bystrica

16.9.2019 o 16.00 hod.
Stretnutie kňazov Zvolenského seniorátu
spojené s posedením pri guľáši
gulas

Horná Lehota

Brezno

Badín

29.6.2019 o 8.30 hod.
Seniorálna športová olympiáda

Mýto pod Ďumbierom

10.6.2019 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška: PhDr. Daniela Baranová, PhD., Evanjelici v rokoch 1939-1945, so zameraním na Zvolenský seniorát


Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.
v zborovej miestnosti, kde bude pokračovať
úvodná pobožnosť a rokovanie.

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Banská Bystrica

Hrochoť

28.4.2019 o 15.00 hod.
Seniorálne kolo Duchovnej piesne
a Prednesu duchovnej poézie a prózy

2dh5vl3