Zvolenská Slatina

25.3.2017 o 9.00 hod.

Seniorálny konvent Zvolenského seniorátu
v evanjelickom kostole vo Zvolenskej Slatine

Banská Bystrica

12.3.2016 o 10.00 hod.
Misijné podujatie Oslobodení Božou milosťou

Zvolen

11.3.2016 o 15.00 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD. – Vzťah cirkvi a štátu v minulosti a súčasosti

Banská Bystrica

21.2.2016 o 17.00 hod.
Zasadnutie seniorálneho presbyterstva

Hronsek

13.2.2016 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.

Kremnica

12.2.2017 o 14.00 hod.
Božia komunikácia ako základ medziľudskej komunikácie

Banská Bystrica – Radvaň

9.1.2016 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.

Ostrá Lúka

12.12.2016 o 9.30 hod.
Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu a ich rodiny
a
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Communion-Cross-with-Jesus

Brezno

20.11.2016
Spomienkové oslavy
210. výročia narodenia a 150. výročia úmrtia 

Karola Kuzmányho

evanjelického kňaza, spisovateľa,
podpredsedu Matice slovenskej

k-k-plagat_4pdf-page-001

Banská Bystrica

12.11.2016 o 9.00 hod.
Seniorálne stretnutie kantorov Zvolenského seniorátu

Témou stretnutia budú ORGANOVÉ PREDOHRY

cooman-handsfisk