Ostrá Lúka

12.12.2016 o 9.30 hod.
Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu a ich rodiny
a
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Communion-Cross-with-Jesus

Brezno

20.11.2016
Spomienkové oslavy
210. výročia narodenia a 150. výročia úmrtia 

Karola Kuzmányho

evanjelického kňaza, spisovateľa,
podpredsedu Matice slovenskej

k-k-plagat_4pdf-page-001

Banská Bystrica

12.11.2016 o 9.00 hod.
Seniorálne stretnutie kantorov Zvolenského seniorátu

Témou stretnutia budú ORGANOVÉ PREDOHRY

cooman-handsfisk

Očová

14.11.2016 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.

Zvolen

8.11.2016 o 17.00 hod.

Zasadnutie seniorálneho presbyterstva

Poniky

17.10.2016 o 9.00 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
v Kultúrnom dome v Ponickej Lehôtke

Modlitebné stíšenie začína o 8.30 hod.

Prednáška PhDr. Ľudmily Michalkovej, PhD. – Hudba v službách Božích

Banská Bystrica

26.9.2016 o 16.00 hod.
Stretnutie kňazov Zvolenského seniorátu
spojené s posedením pri guľáši
gulas

Vydrovská dolina

24.9.2016
Seniorálne turistické stretnutie

plagatECDZV

Békešská Čaba / Budapešť

6.-8.7.2016
V. evanjelické cirkevné dni
X. stretnutie kresťanov

plagatECDZV

Ďalšie informácie

Videopozvánka

Mýto pod Ďumbierom

23.6.2016 o 17.00 hod.

Zasadnutie seniorálneho presbyterstva