Banská Bystrica

Nové na ZVS.SK

Bulletiny zo seniorálnych konventov nájdete na tejto adrese:

Bulletin ZVS

Banská Bystrica

20.4.2018 o 9.30 hod.
Biblická olympiáda
seniorálne kolo v budove EGBB
(Skuteckého 5, Banská Bystrica)

Nepomenované 1

Očová

16.4.2018 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.
v chráme Božom, kde budeme pokračovať
aj úvodnou pobožnosťou.
Prednáška a rokovanie bude prebiehať na fare.

Ostrá Lúka

13.4.2018 o 9.00 hod.
Seniorálne kolo Duchovnej piesne

 

2dh5vl3

Badín

6.-8.4.2018

29. konferencia Modlitebného spoločenstva

Zvolen

24.3.2018 o 9.00 hod.

Seniorálny konvent Zvolenského seniorátu
v evanjelickom kostole vo Zvolene

Ľubietová

19.3.2018 o 9.30 hod.
Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu a ich rodiny

Communion-Cross-with-Jesus

Banská Bystrica

5.3.2018 o 17.00 hod.
Zasadnutie seniorálneho presbyterstva

Kremnica

12.2.2018 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška: Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

Piesne o trpiacom Ebed Jahve

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.
v chráme Božom, kde budeme pokračovať
aj úvodnou pobožnosťou.
Prednáška a rokovanie bude prebiehať na Gymnáziu Milana Rúfusa.