Békešská Čaba / Budapešť

6.-8.7.2016
V. evanjelické cirkevné dni
X. stretnutie kresťanov

plagatECDZV

Ďalšie informácie

Videopozvánka

Očová

21.5.2016 o 9.00 hod.

Seniorálne stretnutie detí

Seniorátne stretnutie detí - Plagát-page-001

Banská Bystrica

13.5.2016 o 18.00 hod.
Piesňový recitál sólistov zürišskej opery

Recital

Strelníky

9.5.2016 o 9.00 hod.

Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Modlitebné stíšenie začína o 8.30 hod.

Kremnica

30.4.2016 o 10.00 hod.

XI. Valné zhromaždenie 
Spoločenstva evanjelických žien

Plagát 11.VZ SEŽ

Ľubietová

24.4.2016 o 15.00 hod.
Seniorálna prehliadka spevokolov a kresťanského umenia
 Zvolenského seniorátu

gospel-choir-hi

Banská Bystrica

15.4.2016 o 9.30 hod.
Biblická olympiáda
seniorálne kolo v budove EGBB
(Skuteckého 5, Banská Bystrica)

Nepomenované 1

Očová

8.4.2016 o 9.00 hod.
Seniorálne kolo Duchovnej piesne

 

2dh5vl3

Badín

12.3.2016 o 9.00 hod.

Seniorálny konvent Zvolenského seniorátu
v evanjelickom kostole v Badíne

kostol5t

Hrochoť

7.3.2016 o 9.00 hod.
Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu a ich rodiny
a
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

O 8.30 hod. vás pozývame ku spoločným modlitbám v zborovej miestnosti.

Communion-Cross-with-Jesus