Archive for zvs

Zvolen

24.3.2018 o 9.00 hod.

Seniorálny konvent Zvolenského seniorátu
v evanjelickom kostole vo Zvolene

Banská Bystrica

5.3.2018 o 17.00 hod.
Zasadnutie seniorálneho presbyterstva

Kremnica

12.2.2018 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška: Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

Piesne o trpiacom Ebed Jahve

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.
v chráme Božom, kde budeme pokračovať
aj úvodnou pobožnosťou.
Prednáška a rokovanie bude prebiehať na Gymnáziu Milana Rúfusa.

Banská Bystrica

3.2.2018 o 15.00 hod.
KRVAVÝ TRÓN
Historické divadelné predstavenie
ku 330. výročiu Prešovských jatiek

Hronsek

15.1.2018 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.

Očová

7.1.2018 o 15.00 hod.
Seniorálna prehliadka spevokolov a kresťanského umenia
 Zvolenského seniorátu

Hrochoť

11.12.2017 o 9.30 hod.
Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu a ich rodiny

Communion-Cross-with-Jesus

Banská Bystrica

27.11.2017 o 17.00 hod.
Zasadnutie seniorálneho presbyterstva

Banská Bystrica

Horná Mičiná

13.11.2017 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.