Archive for zvs

Očová

7.1.2018 o 15.00 hod.
Seniorálna prehliadka spevokolov a kresťanského umenia
 Zvolenského seniorátu

Hrochoť

11.12.2017 o 9.30 hod.
Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu a ich rodiny

Communion-Cross-with-Jesus

Banská Bystrica

27.11.2017 o 17.00 hod.
Zasadnutie seniorálneho presbyterstva

Banská Bystrica

Horná Mičiná

13.11.2017 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.

Banská Bystrica

Žiar nad Hronom

29.10.2017 o 11.00 hod.
Slávnosť posviacky novostavby
evanjelického a. v. chrámu Božieho

Badín

28.10.2017 o 9.00 hod.
Seniorálne turistické stretnutie
Turistika  Badínskym pralesom spojená s odborným výkladom

Dobrá Niva

9.10.2017 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška: Doc. David Paul Daniel, PhD.

Prečo sme takí, akí sme? Reformácia a Cirkev.

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.
v chráme Božom, kde budeme pokračovať
aj úvodnou pobožnosťou.
Prednáška a rokovanie bude prebiehať v miestnej reštaurácii.

Kremnica

30.9.2017 o 10.00 hod.
Seniorálne stretnutie kantorov