Archive for Aktuality

Badín

11.3.2019 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška: Mgr. Marián Čop – ECAV v ČR, vznik a súčasnosť
V rámci stretnutia bude možné zakúpiť BIBLIU 100
/vydanie Písma svätého so slovenským evanjelickým a českým ekumenickým prekladom Písma svätého. /

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.
v zborovej miestnosti, kde bude pokračovať
úvodná pobožnosť a rokovanie.

Slovenská Ľupča

23.3.2019 o 9.00 hod.

Seniorálny konvent Zvolenského seniorátu
v evanjelickom kostole v Slovenskej Ľupči

Radvaň

! zmena termínu !
6.3.2019 o 17.00 hod.

Zasadnutie seniorálneho presbyterstva

Zvolenská Slatina

11.2.2019 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška: Mgr. Eva Furdíková – Cirkevné matriky a ich prínos

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.
v zborovej miestnosti, kde bude pokračovať
úvodná pobožnosť a rokovanie.

Zvolen

14.1.2019 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.
v zborovej miestnosti, kde bude pokračovať
úvodná pobožnosť a rokovanie.

Ostrá Lúka

Ľubietová

Zvolen

Slovenská Ľupča

10.12.2018 o 9.30 hod.
Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu a ich rodiny

Communion-Cross-with-Jesus

Zvolenská Slatina

2.12.2018 o 15.00 hod.
Seniorálna prehliadka spevokolov a kresťanského umenia
 Zvolenského seniorátu