Archive for Aktuality

Brezno

Zvolen

Dobrá Niva

23.11.2019 o 9.30 hod.
Seniorálne stretnutie presbyterov Zvolenského seniorátu

s účasťou dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu
Mgr. Jána Hroboňa,

ktorý sa prihovorí s prednáškou
zameranou na prácu presbyterov v cirkevných zboroch.

Horná Mičiná

11.11.2019 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Diskusia
s kandidátom na seniorálneho dozorcu Vratkom Strmeňom, BA

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.
v sále obecného úradu, kde bude pokračovať
úvodná pobožnosť a rokovanie.

Banská Bystrica

Zvolenská Slatina

Očová

Zvolen

14.10.2019 o 17.00 hod.
Kandidačná porada
predsedníctiev zborov Zvolenského seniorátu
ku voľbe seniorálneho dozorcu Zvolenského seniorátu

Zvolen

14.10.2019 o 15.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Banská Bystrica