Archive for Aktuality

Zvolenská Slatina

Očová

Zvolen

14.10.2019 o 17.00 hod.
Kandidačná porada
predsedníctiev zborov Zvolenského seniorátu
ku voľbe seniorálneho dozorcu Zvolenského seniorátu

Zvolen

14.10.2019 o 15.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Banská Bystrica

Banská Bystrica

16.9.2019 o 16.00 hod.
Stretnutie kňazov Zvolenského seniorátu
spojené s posedením pri guľáši
gulas

Horná Lehota

Brezno

Badín

29.6.2019 o 8.30 hod.
Seniorálna športová olympiáda

Mýto pod Ďumbierom

10.6.2019 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška: PhDr. Daniela Baranová, PhD., Evanjelici v rokoch 1939-1945, so zameraním na Zvolenský seniorát


Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.
v zborovej miestnosti, kde bude pokračovať
úvodná pobožnosť a rokovanie.