Radvaň

23.9.2018 o 10.00 hod.

Ordinácia novokňazov
Evanjelický chrám Boží v Radvani

Oznam na www.ecav.sk

 

Comments are closed.