Bacúrov

8.10.2018 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška: Mgr. Peter Weis.
Hospitácia na vyučovacej hodine a jej využitie v práci vyučujúceho

Comments are closed.