Banská Bystrica

2.3.2020 o 17.00 hod.
Zasadnutie
Seniorálneho presbyterstva Zvolenského seniorátu

Comments are closed.