Bulletin ZVS

Na každý seniorálny konvent ZVS je pripravený stručný bulletin
o živote cirkevných zborov Zvolenského seniorátu.

Môžete si ich prečítať tu:

Bulletin za rok 2017

Bulletin za rok 2016

Bulletin za rok 2015