Kontakt

Zvolenský seniorát
Augsburského vyznania na Slovensku
Ostrá Lúka 81
962 61 Dobrá Niva

mobil: +421-45-5391116
Tel:     +421-905-581734
mail:    zvs@ecav.sk

IČO:     31933491
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
Č.účtu: 71628540/0900
IBAN:   SK78 0900 0000 0000 7162 8540