Kontakt

Zvolenský seniorát
Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku
Ostrá Lúka 81
962 61 Dobrá Niva

mobil:  +421-905-581734
mail:    zvs(at)ecav.sk

IČO:     31933491
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
Č.účtu: 71628540/0900
IBAN:   SK78 0900 0000 0000 7162 8540