Zvolen

19.6.2018 o 18.00 hod.
Úvod seniorálnych presbyterov
v chráme Božom a
zasadnutie seniorálneho presbyterstva
v zborovej miestnosti cirkevného zboru

Očová

11.6.2018 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška: PaedDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, PhD.

Potreba kresťanstva ako hodnotového princípu v európskom Slovensku

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.
v zborovej miestnosti, kde bude pokračovať
úvodná pobožnosť a rokovanie.

Banská Bystrica

4.6.2018 o 10.00 hod.
Školenie GDPR

Banská Bystrica

Nové na ZVS.SK

Bulletiny zo seniorálnych konventov nájdete na tejto adrese:

Bulletin ZVS

Banská Bystrica

20.4.2018 o 9.30 hod.
Biblická olympiáda
seniorálne kolo v budove EGBB
(Skuteckého 5, Banská Bystrica)

Nepomenované 1

Očová

16.4.2018 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.
v chráme Božom, kde budeme pokračovať
aj úvodnou pobožnosťou.
Prednáška a rokovanie bude prebiehať na fare.

Ostrá Lúka

13.4.2018 o 9.00 hod.
Seniorálne kolo Duchovnej piesne

 

2dh5vl3

Badín

6.-8.4.2018

29. konferencia Modlitebného spoločenstva

Zvolen

24.3.2018 o 9.00 hod.

Seniorálny konvent Zvolenského seniorátu
v evanjelickom kostole vo Zvolene