Banská Bystrica

Zvolenská Slatina

15.5.2017 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška: Doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.
Historický a teologický výklad 95 výpovedí

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.

Radvaň

24.4.2016 o 9.00 hod.
Seniorálne kolo Duchovnej piesne

 

2dh5vl3

Banská Bystrica

15.4.2017 o 15.00 hod.
Taize spevy
Stretnutie nielen pre mladých

Badín

3.4.2017 o 9.30 hod.
Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu a ich rodiny

Communion-Cross-with-Jesus

Banská Bystrica

31.3.2017 o 9.30 hod.
Biblická olympiáda
seniorálne kolo v budove EGBB
(Skuteckého 5, Banská Bystrica)

Nepomenované 1

Zvolenská Slatina

25.3.2017 o 9.00 hod.

Seniorálny konvent Zvolenského seniorátu
v evanjelickom kostole vo Zvolenskej Slatine

Banská Bystrica

12.3.2016 o 10.00 hod.
Misijné podujatie Oslobodení Božou milosťou

Zvolen

11.3.2016 o 15.00 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD. – Vzťah cirkvi a štátu v minulosti a súčasosti

Banská Bystrica

21.2.2016 o 17.00 hod.
Zasadnutie seniorálneho presbyterstva