Banská Bystrica

Žiar nad Hronom

29.10.2017 o 11.00 hod.
Slávnosť posviacky novostavby
evanjelického a. v. chrámu Božieho

Badín

28.10.2017 o 9.00 hod.
Seniorálne turistické stretnutie
Turistika  Badínskym pralesom spojená s odborným výkladom

Dobrá Niva

9.10.2017 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška: Doc. David Paul Daniel, PhD.

Prečo sme takí, akí sme? Reformácia a Cirkev.

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.
v chráme Božom, kde budeme pokračovať
aj úvodnou pobožnosťou.
Prednáška a rokovanie bude prebiehať v miestnej reštaurácii.

Kremnica

30.9.2017 o 10.00 hod.
Seniorálne stretnutie kantorov
 

Badín

23.9.2017 o 9.00 hod.
Seniorálne turistické stretnutie
Prechádzka Badínskym pralesom spojená s odborným výkladom
 

Banská Bystrica

18.9.2017 o 16.00 hod.
Stretnutie kňazov Zvolenského seniorátu
spojené s posedením pri guľáši
gulas

Zvolenská Slatina

9.9.2017 o 9.00 hod.
Inštalácia zborového farára Mgr. Branislava Kováča

 

Hronsek

Banská Bystrica – Radvaň