Radvaň

! zmena termínu !
6.3.2019 o 17.00 hod.

Zasadnutie seniorálneho presbyterstva

Brezno

Zvolenská Slatina

11.2.2019 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška: Mgr. Eva Furdíková – Cirkevné matriky a ich prínos

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.
v zborovej miestnosti, kde bude pokračovať
úvodná pobožnosť a rokovanie.

Zvolen

14.1.2019 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.
v zborovej miestnosti, kde bude pokračovať
úvodná pobožnosť a rokovanie.

Ostrá Lúka

Ľubietová

Zvolen

Slovenská Ľupča

10.12.2018 o 9.30 hod.
Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu a ich rodiny

Communion-Cross-with-Jesus

Zvolenská Slatina

2.12.2018 o 15.00 hod.
Seniorálna prehliadka spevokolov a kresťanského umenia
 Zvolenského seniorátu

Banská Bystrica