Badín

23.9.2017 o 9.00 hod.
Seniorálne turistické stretnutie
Prechádzka Badínskym pralesom spojená s odborným výkladom
 

Banská Bystrica

18.9.2017 o 16.00 hod.
Stretnutie kňazov Zvolenského seniorátu
spojené s posedením pri guľáši
gulas

Zvolenská Slatina

9.9.2017 o 9.00 hod.
Inštalácia zborového farára Mgr. Branislava Kováča

 

Hronsek

Banská Bystrica – Radvaň

Mýto pod Ďumbierom

12.6.2017 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
Spoločná porada s bratstvom Liptovsko-oravského seniorátu

Prednáška: JUDr. Juraj Čech, PhD.
Zákon o disciplinárnych previneniach
a zákon o pracovnoprávnych vzťahoch – ich pozitíva a negatíva

Banská Bystrica

Zvolenská Slatina

15.5.2017 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška: Doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.
Historický a teologický výklad 95 výpovedí

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.

Radvaň

24.4.2016 o 9.00 hod.
Seniorálne kolo Duchovnej piesne

 

2dh5vl3

Banská Bystrica

15.4.2017 o 15.00 hod.
Taize spevy
Stretnutie nielen pre mladých