Banská Bystrica

3.2.2018 o 15.00 hod.
KRVAVÝ TRÓN
Historické divadelné predstavenie
ku 330. výročiu Prešovských jatiek

Hronsek

15.1.2018 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.

Očová

7.1.2018 o 15.00 hod.
Seniorálna prehliadka spevokolov a kresťanského umenia
 Zvolenského seniorátu

Hrochoť

11.12.2017 o 9.30 hod.
Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu a ich rodiny

Communion-Cross-with-Jesus

Banská Bystrica

27.11.2017 o 17.00 hod.
Zasadnutie seniorálneho presbyterstva

Banská Bystrica

Horná Mičiná

13.11.2017 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.

Banská Bystrica

Žiar nad Hronom

29.10.2017 o 11.00 hod.
Slávnosť posviacky novostavby
evanjelického a. v. chrámu Božieho

Badín

28.10.2017 o 9.00 hod.
Seniorálne turistické stretnutie
Turistika  Badínskym pralesom spojená s odborným výkladom