• TURISTICKÉ STRETNUTIE
 • Spravodaj 2020

  Spravodaj o živote cirkevných zboroch Zvolenského seniorátu v roku 2020 si môžete pozrieť TU.

 • Banská Bystrica – Radvaň

  11.7.2020 o 9.00 hod.

  Seniorálny konvent Zvolenského seniorátu

  v evanjelickom kostole v Radvani

 • Zvolen

  6.7.2020 o 17.00 hod.
  Zasadnutie
  Seniorálneho presbyterstva Zvolenského seniorátu

 • Banská Bystrica


 • Hronsek

  Dňa 13.6.2020 o 10.00 hod. sa na území nášho Zvolenského seniorátu, v kostole v Hronseku, budú konať služby Božie, ktoré budú vysielané v RTVS na Dvojke.

  Touto cestou Vás chceme srdečne pozvať nielen ku televíznym obrazovkám, ale aj ku účasti na týchto službách Božích.

  V sobotu 13. júna bol naplánovaný Dištriktuálny deň Západného dištriktu v Leviciach, ako aj televízny prenos. Kvôli situácii s koronavírusom bolo však toto podujatie zrušené. Slovenská televízia však tento termín vysielania vo svojich plánoch ponechala a my tak máme možnosť niesť evanjelium aj týmto spôsobom.

 • Banská Bystrica

  8.3.2020 o 9.30 hod.
  Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

 • Online prenosy služieb Božích

  https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/online-prenosy-12-4-2020

 • Radvaň

  Zmena termínu
  Seniorálneho konventu Zvolenského seniorátu
  v evanjelickom kostole v Radvani

  Vyjadrenie predsedníctva seniorátu

   

 • Hrochoť

  9.3.2020 o 9.30 hod.
  Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu a ich rodiny

  Communion-Cross-with-Jesus