• Online prenosy služieb Božích

  https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/online-prenosy-12-4-2020

 • Radvaň

  Zmena termínu Seniorálneho konventu Zvolenského seniorátu v evanjelickom kostole v Radvani

  Vyjadrenie predsedníctva seniorátu

 • Hrochoť

  9.3.2020 o 9.30 hod.

  Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu a ich rodiny

  Communion-Cross-with-Jesus

 • Banská Bystrica

  2.3.2020 o 17.00 hod. Zasadnutie Seniorálneho presbyterstva Zvolenského seniorátu

 • Banská Bystrica

  2.3.2020 o 16.00 hod. Zasadnutie Kandidačnej porady Zvolenského seniorátu

 • Hronsek

  17.2.2020 o 9.30 hod. Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

  Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.

 • Šalková

  13.1.2020 o 9.30 hod. Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

  Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.

 • Zvolen

  9.1.2020 o 17.00 hod. Seniorálne presbyterstvo Zvolenského seniorátu

 • Žiar nad Hronom

  16.12.2019 o 9.30 hod. Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu a ich rodiny Chrám Boží Žiar nad Hronom Communion-Cross-with-Jesus

 • Ostrá Lúka