Zvolen

6.7.2020 o 17.00 hod.
Zasadnutie
Seniorálneho presbyterstva Zvolenského seniorátu