Turistické stretnutie

Priatelia, bratia a sestry, 

prijmite pozvanie na príjemné a nenáročné turistické stretnutie všetkých vekových kategórií. Bližšie informácie u zborových farárov Zvolenského seniorátu…