Date archives:

Bratislava

0 Comments on Bratislava
27.6.2008 - 29.6.2008 Stretnutie kresťanov Bratislava 2008 Spojení v Kristovi – spoločne v Európe „Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi ste sa stali blízkymi..." (Ef 2,13) - viac informácií -