Date archives:

Kremnica

0 Comments on Kremnica
28.3.2009 o 9.00 hod. Seniorálny konvent Zvolenského seniorátu v Žiari nad Hronom v Pohronskom osvetovom stredisku - Duklianskych hrdinov 21 (za Krajskou hvezdárňou a planetáriom Maximiliána Hella)