Date archives:

Poniky

0 Comments on Poniky
4.5.2009 o 9.30 hod. Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu v Kultúrnom dome v Ponickej Lehôtke prednáška: Mgr. Ján Podlesný: Tvorba biblickej kázne