Date archives:

Poniky

0 Comments on Poniky
8.11.2010 o 9.30 hod. Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu prednáška: Mgr. Ján Čáby: Július Dérer - život posledného predsedu SPEVAK-u vo svetle jeho pamätí