Date archives:

Očová

0 Comments on Očová
7.2.2011 o 9.30 hod. Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu prednáška: Mgr. Karol Verčimák a Mgr. Vladimír Maťaš Boh vidí jednotlivcov a Informácie o práci SEM a možnosti spolupráce s cirkevnými zbormi