Date archives:

Hrochoť

0 Comments on Hrochoť
7.5.2012 o 9.30 hod. Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu s generálnym biskupom ECAV na Slovensku PhDr. Milošom Klátikom, PhD. témy: Iniciatíva evanjelikov v kultúrnych dejinách Slovenska Financovanie ECAV na Slovensku