Date archives:

Poniky

0 Comments on Poniky
6.5.2013 o 9.30 hod. Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu v Kultúrnom dome v Ponickej Lehôtke prednáška: Doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. Pohrebné kázne