Date archives:

Strelníky

9.5.2016 o 9.00 hod. Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu Modlitebné stíšenie začína o 8.30 hod.