Date archives:

Badín

19.6.2016 o 10.00 hod. Slávnostné služby Božie a posviacka nového zborového domu