Date archives:

Hronsek

13.2.2016 o 9.30 hod. Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.