Date archives:

Očová

16.4.2018 o 9.30 hod. Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod. v chráme Božom, kde budeme pokračovať aj úvodnou pobožnosťou. Prednáška a rokovanie bude prebiehať na fare.