Date archives:

Badín

11.3.2019 o 9.30 hod. Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu Prednáška: Mgr. Marián Čop - ECAV v ČR, vznik a súčasnosť V rámci stretnutia bude možné zakúpiť BIBLIU 100 /vydanie Písma svätého so slovenským evanjelickým a českým ekumenickým prekladom Písma svätého. / Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod. v zborovej miestnosti,...

Zvolenská Slatina

11.2.2019 o 9.30 hod. Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu Prednáška: Mgr. Eva Furdíková - Cirkevné matriky a ich prínos Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod. v zborovej miestnosti, kde bude pokračovať úvodná pobožnosť a rokovanie.