Date archives:

Dobrá Niva

23.11.2019 o 9.30 hod. Seniorálne stretnutie presbyterov Zvolenského seniorátu s účasťou dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu Mgr. Jána Hroboňa, ktorý sa prihovorí s prednáškou zameranou na prácu presbyterov v cirkevných zboroch.