Date archives:

Šalková

13.1.2020 o 9.30 hod.Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátuModlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.