Date archives:

V tomto tichom pôstnom čase…

         „V tomto tichom pôstnom čase chcem pri Tebe, Kriste dlieť.“ – Takto to spievame a vyznávame v jednej z našich najznámejších pôstnych piesní. Je to pieseň, ktorá v sebe ukrýva ohromné bohatstvo výpovedných duchovných hodnôt. Už len v tomto jedinom začiatočnom verši počuť nielen o tichosti pôstneho času, ale aj o pokojnom spočinutí či prebývaní pri Spasiteľovi...