Očová

8.4.2013 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

prednáška:
Mgr. Ľudovít Hroboň
Malý, veľký Filip

Leave a Reply