Očová

14.9.2014 od 10.30 hod.
Seniorálny deň Zvolenského seniorátu
v Očovej

pri príležitosti 330. výročia narodenia a 256. výročia úmrtia
očovského rodáka a “Veľkej ozdoby Uhorska”
Mateja Bela.

ssm

Leave a Reply