Dobrá Niva

Posviacka obnoveného evanjelického chrámu Božieho
v Dobrej Nive
a
Inštalácia seniora Zvolenského seniorátu
Mgr. Petra Jána Sotáka

sa uskutoční
v nedeľu 11.júna 2006 o 10.oo hod. v evanjelickom chráme Božom
v Dobrej Nive

Leave a Reply