Author archives: Ján Čáby

Hronsek

17.2.2020 o 9.30 hod.Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátuModlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.

Šalková

13.1.2020 o 9.30 hod.Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátuModlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.

Dobrá Niva

23.11.2019 o 9.30 hod. Seniorálne stretnutie presbyterov Zvolenského seniorátu s účasťou dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu Mgr. Jána Hroboňa, ktorý sa prihovorí s prednáškou zameranou na prácu presbyterov v cirkevných zboroch.