Author archives: Ján Čáby

Horná Mičiná

11.11.2019 o 9.30 hod. Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu Diskusia s kandidátom na seniorálneho dozorcu Vratkom Strmeňom, BA Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod. v sále obecného úradu, kde bude pokračovať úvodná pobožnosť a rokovanie.

Zvolen

14.10.2019 o 17.00 hod.Kandidačná porada predsedníctiev zborov Zvolenského seniorátuku voľbe seniorálneho dozorcu Zvolenského seniorátu