Author archives: Ján Čáby

Dobrá Niva

0 Comments on Dobrá Niva
Posviacka obnoveného evanjelického chrámu Božieho v Dobrej Nive a Inštalácia seniora Zvolenského seniorátu Mgr. Petra Jána Sotáka sa uskutoční v nedeľu 11.júna 2006 o 10.oo hod. v evanjelickom chráme Božom v Dobrej Nive