Author archives: Jozef Pacek

V tomto tichom pôstnom čase…

         „V tomto tichom pôstnom čase chcem pri Tebe, Kriste dlieť.“ – Takto to spievame a vyznávame v jednej z našich najznámejších pôstnych piesní. Je to pieseň, ktorá v sebe ukrýva ohromné bohatstvo výpovedných duchovných hodnôt. Už len v tomto jedinom začiatočnom verši počuť nielen o tichosti pôstneho času, ale aj o pokojnom spočinutí či prebývaní pri Spasiteľovi...

Novoročný príhovor

„Kto zmeral svojou dlaňou vody mora, kto premeria piaďou nebesá, vezme do merice prach zeme, na váhe odváži vrchy a pahorky na vážkach? Kto usmernil Ducha Hospodinovho, kto bol Jeho poradcom, aby Ho poúčal? Radil sa s niekým, kto by Ho školil a učil pravej ceste, kto by Ho učil...

vianočný pozdrav

Drahí bratia a drahé sestry,                 dovoľte mi prihovoriť sa vám v týchto ťažkých časoch, ktoré žijeme. Svet nám už niekoľko dní našepkáva, že Vianoce toho roku nebudú. Ale oni budú. A už sú tu. Aj keď ich nemôžeme osláviť s tými, s ktorými by sme chceli a na mieste, kde to robíme každý rok,...