Badín

11.7.2007 o 14.00 hod.
Pohrebná rozlúčka
so zosnulým bratom farárom
Mgr. Simeonom Surkošom

Leave a Reply