Badín

27.6.2009 o 8.30 hod.
Seniorálna športová olympiáda
evanjelickej mládeže

Areál Základnej školy v Badíne

sso

Leave a Reply