Banská Bystrica

26.7.2008 o 12.00 hod.
Pohrebná rozlúčka
so zosnulým bratom farárom
ThDr. Jánom Dubínym

Leave a Reply