Banská Bystrica

Evanjelické gymnázium Banská Bystrica
Predvianočné Služby Božie
12.12.2008 o 9.00 hod. v evanjelickom kostole

Leave a Reply