Banská Bystrica

25.4.2009 o 10.00 hod.
Seniorálne stretnutie mládeže Zvolenského seniorátu
(Veľký Teamotej Klub)
v budove Evanjelického spolku (Horná 21)

ssm

Leave a Reply