Banská Bystrica

16.5.2009 o 9.30 hod.
Biblická olympiáda
seniorálne kolo v budove EGBB

Do celoslovenského kola Biblickej olympiády postupujú:
1. kategória:
Terézia Slabejová, CZ Dobrá Niva
Jana Kaliská, CZ Banská Bystrica – Radvaň
2. kategória:
Jakub Spevák, CZ Banská Bystrica – Radvaň
3. kategória
Romana Dupačová, CZ Poniky
4. kategória
Veronika Iskrová, CZ Banská Bystrica – Radvaň

Leave a Reply