Banská Bystrica

11.10.2009 o 14.00 hod.
Seniorálne stretnutie speváckych zborov
Zvolenského seniorátu

Leave a Reply