Banská Bystrica

8.3.2010 o 16.00 hod.
Zasadnutie Seniorálneho presbyterstva Zvolenského seniorátu
v zborovej sieni CZ ECAV na Slovensku Banská Bystrica

Leave a Reply