Banská Bystrica

6.9.2010 o 16.00 hod.
Združenie evanjelických duchovných Zvolenského seniorátu
Stretnutie v prírode spojené s posedením pri guľáši

Leave a Reply