Banská Bystrica

20.11.2010 o 10.00 hod.
Seniorálne stretnutie kantorov Zvolenského seniorátu
v evanjelickom kostole na Lazovnej ulici

Leave a Reply