Banská Bystrica

Slávnostné služby Božie Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici
pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov
sa uskutočnia 22.12.2010 o 10:00 hod
v Evanjelickom chráme Božom v Banskej Bystrici.
Slávnostným Slova Božieho kazateľom bude
dôstojný brat generálny biskup ECAV Mgr. Miloš Klátik, PhD.
Srdečne pozývame bratov a sestry z cirkevných zborov.

Leave a Reply