Banská Bystrica

27.5.2011 o 17.00 hod.
Seniorálne stretnutie mládeže Zvolenského seniorátu
v zborovom dome na Lazovnej 25

ssm

Leave a Reply