Banská Bystrica

24.9.2011 o 9.00 hod
Seniorálne stretnutie kantorov Zvolenského seniorátu
téma
Spevácke zbory, hlasová výchova a dirigovanie

Leave a Reply