Banská Bystrica

7.11.2011 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

prednáška:
Mgr. Ján Soták
Lutherova dekáda
O reformácii pred Žilinskou synodou v našom prostredí

Leave a Reply