Banská Bystrica

22.9.2012 o 10.00 hod
Seniorálne stretnutie kantorov Zvolenského seniorátu
téma
Hra chorálov a vhodný výber chorálových predohier

Leave a Reply